Què fem

Oferim assessorament en dret:
 Urbanístic
 Administratiu
 Fiscal
 Laboral
 Matrimonial
 Civil
 Mercantil
 Penal
 Arrendaments

Mitjançant una altra societat amb el nom de “GASSIOT PROPERTY” oferim administració de finques i intermediació immobiliària.

Historia

JOSEP GASSIOT I MAGRET es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el 5 de maig de 1903, tot especialitzant-se en dret civil, amb despatx al Passeig de Gràcia, 39.

El seu fill JOAN GASSIOT I LLORENS es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona el 6 de setembre de 1928, i va establir el seu despatx al carrer de Mallorca, 303.

El seu nét i fill respectiu JOAN GASSIOT I CALVET, es va donar d’alta en el Col·legi d’Advocats de Barcelona el 8 de juliol de 1959. Va començar a treballar en el despatx del seu avi, i l’any 1960 es van unir totes tres generacions en un únic despatx al carrer de Mallorca, 305, que posteriorment van traslladar a l’actual del carrer de Mallorca, 303.

L’any 1987 es va incorporar en JOAN GASSIOT BENET i al cap de pocs anys la seva germana ELISA GASSIOT BENET, constituint la quarta generació consecutiva.

També hi col·laboren altres professionals.

A l’any 2015 com adaptació als nous temps, en Joan Gassiot constitueix l’actual societat professional que dirigeix el despatx, GASSIOT ADVOCATS & PROPERTY S.L.P., amb dedicació plena a l’exercici de l’advocacia.

Amb la marca Gassiot Property, en Joan Gassiot constitueix una altra societat dedicada a la intermediació immobiliaria amb oficina principal a Platja d’Aro (Girona) per donar un servei complementari als clients.

La nota característica del despatx és, no solament la successió generacional GASSIOT, sinó el fet que aquesta successió s’ha produït també en molts dels seus clients.

Qui som

Joan Gassiot Benet

Joan Gassiot Benet

Col·legiat núm. 15.444 – Any 1987.

Ruth De Tera Álvarez

Ruth De Tera Álvarez

Col·legiada núm. 23.336.

Antonio Rodríguez Chacón

Antonio Rodríguez Chacón

Col·legiat núm. 30.216.

Núria Bis Carbonell

Núria Bis Carbonell

Col·legiada núm. 37.253